سه راهی ها

سه راهی ها در دو نوع مساوی و نا مساوی جوشی تا سایز "30 در زمره تولیدات شرکت حدیدسا بوده و ابعاد آنها متناسب با استانداردASME- ANSI B16.9   می باشد.