تبدیل

تبدیل های جوشی در انواع تبدیل های هم مرکز و غیر هم مرکز تا سایز "48 و در رده های مختلف مطابق با استانداردASME- ANSI B16.9 در زمره تولیدات شرکت حدید سا می باشد.

conreducer2